– Vi vet ju alla att de här procedurerna tar tid.

Utrikesminister Margot Wallström (S) konstaterar att det lär dröja innan Bosnien-Hercegovina blir medlem i EU. (TT)

Fakta: I kön till EU

Sex länder står för närvarande på olika plats i kön till EU:

00#0000000Landansökan inlämnadaccepterat som kandidatlandinledde förhandlingarTurkietapr 1987dec 1999okt 2005Makedonienmar 2004dec 2005inte änMontenegrodec 2008dec 2010jun 2012Albanienapr 2009jun 2014inte änSerbiendec 2009mar 2012jan 2014Bosnien-Hercegovinafeb 2016inte äninte än

Därutöver har även Kosovo accepterats som "potentiellt kandidatland" – även om självständigheten ännu inte erkänts av samtliga EU-länder.

Fakta: EU:s utvidgningar

EU har utvidgats sju gånger sedan dåvarande Västtyskland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike och Italien 1951 skrev under Paris-fördraget om att skapa den så kallade "kol- och stålunionen":

1 januari 1973: Danmark, Irland och Storbritannien

1 januari 1981: Grekland

1 januari 1986: Portugal och Spanien

1 januari 1995: Finland, Sverige och Österrike

1 maj 2004: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern

1 januari 2007: Bulgarien och Rumänien

1 juli 2013: Kroatien

– Vi kan nu lämna in vår ansökan om medlemskap. Det är en stor ära. Det har inte varit en lätt väg, men den positiva energi och de åtgärder vi har tagit under det senaste året. . . ger oss motivation att gå vidare, sade Dragan Covic från landets tredelade presidentråd när han på måndagsmorgonen lämnade in landets ansökan i Bryssel.

Bra, tycker utrikesminister Margot Wallström (S).

– Vi tillhör ju dem som applåderar utvidgningen och att vi också får procedurer som innebär att Bosnien närmar sig, sade Wallström, som också var på plats i Bryssel för att möta EU:s övriga utrikesministrar.

Vägen till medlemskap är dock fortsatt lång och svår för Bosnien. Hårda krav, framför allt på hur rättsväsendet fungerar, måste vara uppfyllda innan man ens kan accepteras som kandidatland. Därefter dröjer det sannolikt flera år innan verkliga medlemskapsförhandlingar inleds.

– Vi vet ju alla att de här procedurerna tar tid, konstaterar Wallström.

Av de länder som en gång utgjorde Jugoslavien är i dag Slovenien och Kroatien medlemmar i EU. Serbien och Montenegro förhandlar officiellt om medlemskap, medan Makedonien än så länge bara accepterats som kandidatland.