Bosnien-Hercegovina har formellt lämnat in sin ansökan om EU-medlemskap, enligt unionens utrikeschef Federica Mogherini.

Av de länder som en gång utgjorde Jugoslavien är i dag Slovenien (sedan 2004) och Kroatien (sedan 2013) medlemmar i EU.