Flera av landets kommuner betalar allt mer för att hjälpa dem som saknar egen bostad, enligt Ekot som frågat tio kommuner i olika storlekar i olika delar av landet.

Kommunen har yttersta ansvaret för att ordna fram en lösning till den som står utan tak över huvudet – och i nödfall kan det handla om vandrarhem och hotell eller andra typer av tillfälliga boenden.

I samtliga tillfrågade kommuner ökade kostnaderna för nödlösningar under 2015, och i hälften av kommunerna har kostnaden för tillfälliga boenden mer än fördubblats på två år.