Den frisör i norska Bryne som vägrade att ta emot en muslimsk kund för att hon bar huvudplagget hijab har dömts till böter på 10 000 norska kronor. Frisören ska också stå för rättegångskostnaderna, enligt domstolen i Jæren.

Domstolen slår fast att den hijabklädda kvinnan utsatts för religiös diskriminering.

Frisören säger att hijaben för henne är en extremt politisk symbol. Kvinnans försvarare säger att hennes klient vill överklaga domen.