Fakta: Opinionen enligt Novus

Novus har intervjuat 4 001 personer över telefon mellan den 30 maj och den 26 juni. Andelen osäkra väljare är 5,8 procent. Undersökningen ger svar på frågan "Hur skulle du rösta om det var val till riksdagen i dag?"

Parti, stöd i procent, förändring sedan förra månaden:

M: 26,0 (-1,9)

L: 5,0 (-0,6)

C: 6,7 (+0,3)

KD: 2,8 (-0,4)

S: 26,2 (+2,4)

V: 7,5 (-0,2)

MP: 4,3 (-0,2)

SD: 18,2 (+0,4)

FI: 2,4 (+0,2)

S+V+MP: 38,0 (+2,0)

M+L+C+KD: 40,5 (-2,6)

Uppgången för S samt nedgången för Alliansen är statistiskt säkerställt.

Källa: TV4/Novus.

Kristdemokraterna får 2,8 procent i Novus senaste väljarundersökning, som har gjorts på uppdrag av TV4. Siffrorna är det lägsta uppmätta stödet någonsin i Novus mätningar, och en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med undersökningen i maj. Bland annat tappar partiet väljare till Centerpartiet.

Socialdemokraterna fortsätter att öka och får 26,2 procent. Partiet ökar med 2,4 procentenheter, jämfört med förra månadens undersökning. Samtidigt backar Moderaterna med 1,9 procentenheter och landar på 26,0 procent. Allianspartierna tappar sammanlagt 2,6 procentenheter och får 40,5 procent. Alliansen är dock fortfarande större än regeringspartierna plus Vänsterpartiet. S, MP och V får tillsammans 38,0 procent, vilket är en ökning med 2,0 procentenheter.