Enligt Boverket är boendesituationen på vissa håll mycket ansträngd för nyanlända. Asylsökande och nyanlända som bosätter sig i kommuner med stor bostadsbrist och långa bostadsköer måste räkna med att flytta runt i åratal eller att bo inneboende hos andra. Det gäller särskilt i storstäderna och där det är mycket svårt att hitta en bostad och där många bor på små ytor.

Boverket skriver att bostadsbrist och trångboddhet lett till växande otillåten handel med hyreskontrakt och adresser.

– På vissa ställen är det omöjligt att etablera sig eller ha ett fungerande liv. Med många inneboende är det svårt för barn och vuxna att ta till sig sina studier, säger Mikael Nordström, enhetschef på Boverket.

Asylsökandes boende utreds

Några planer på att avskaffa asylsökandes rätt att själva välja bostad finns för närvarande inte, meddelar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) via sin pressekreterare.

"Däremot är det viktigt att förbättra boendesituationen och minska de problem som kan förknippas med eget boende", skriver pressekreteraren i ett sms till TT och fortsätter: "Regeringen kommer också att tillsätta en utredning över boendet inom mottagandet av asylsökande och nyanlända".

Boverket föreslår i rapporten att staten bör "fungera som en katalysator" för att fler bostäder byggs för hushåll och grupper med de lägsta inkomsterna. I praktiken betyder det en modell för bostadsbyggande som riktar sig mot specifika målgrupper och inte till alla hushåll.

Stöd till kommuner

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) säger till TT att regeringen redan har vidtagit åtgärder för att stimulera byggandet av bostäder riktade till personer med svaga ekonomiska resurser.

– Tidigare saknades en aktiv bostadspolitik från staten. Vi investerar 5,5 miljarder för att bygga nytt och det är precis vad som efterfrågas i Boverkets analys, säger Mehmet Kaplan.

Han hänvisar också den så kallade flyktingöverenskommelsen mellan regeringen och den borgerliga fyrklöven där beslut fattats om att avsätta 1,85 miljarder kronor i stöd till kommuner som bygger bostäder för nyanlända.

– Sedan får vi se hur långt det räcker, men det är ett viktigt första steg som visar att regeringen går i helt rätt riktning, säger han.