Fakta: Kräftor och kräftfiske

Kräftor blir mellan 5-20 år. Exemplar så långa som 20 cm har fångats. I de tre stora sjöarna får kräftor kortare än 10 cm, från nos till stjärt, inte tas upp.

20-25 procent av alla kräftor som äts i Sverige är fångade i Sverige.

Mest kräftor fiskas i Vättern och Hjälmaren, till viss del i Vänern. Fritt kräftfiske finns enbart i Vättern, på helger mellan den 14 augusti och 13 september.

Vissa ägare och kommuner tillåter fiske mot avgift i sina drag och sjöar.

Svenska yrkesfiskare tar upp runt 200 ton kräftor per år och privatpersoner tror man tar upp runt 800-1 000 ton.

Det är olagligt att sätta ut signalkräfta i vattendrag med flodkräfta, eftersom den bär på kräftpest. Flodkräfta finns bara kvar i vissa vattendrag i Värmland, Dalsland, Gotland och Norrland.

Källa: SLU

De flesta bedömare tror att kräftorna i år kommer att bli dyrare än förra årets eftersom importen från Kina blivit dyrare. De flesta kräftorna i svenska butiker kommer från Kina och eftersom efterfrågan på kräftor är större än tillgången, pressas nu priserna uppåt.

De svenska kräftorna däremot har haft en fin och varm sommar vilket borgar för att det kan bli bra fiske.

– Det ser bra ut. Förra året var det kallt i början av sommaren. I år har det varit bra fiske från början, så det blir nog ett bra år, säger Erik Karlsson, fiskare från Alberga som fiskar i östra Hjälmaren.

Bäst i slutet av sommaren

Fiskelyckan hänger dels på förhållandena då kräftorna växte upp för mellan 3 och 7 år sedan men också mycket på om djuren lyckas ömsa skal och växa till sig i det nya större skalet innan fisket börjar. Innan det nya skalet hårdnat är kräftan inte ens beredd på jakt och går inte in i burarna.

– De som har erfarenhet vet att det bästa är att vänta en bit in i augusti. Det är oftast bättre mot slutet av augusti, då får man bättre kräftor. Även om kräftorna nu hunnit fått hårt skal har de inte hunnit äta upp sig, säger han.

Måste vara lagom varmt

– Allt hänger på den enskilda sjön. Förutsättningarna är olika överallt. Det kan bli för varmt, då växer det mycket vilket kan leda till syrebrist och då dör de, säger Lennart Edsman, kräftforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Nästan alla kräftor som säljs i butiker är signalkräftor, eftersom det finns så få flodkräftor kvar. Fortfarande finns det personer som sätter in signalkräftor i vatten där det lever flodkräftor, trots att det är förbjudet. I år har tre larm kommit om flodkräftsvatten som smittats med kräftpesten, alla i Dalsland.