Fakta: Den skolpolitiska uppgörelsen

Slopandet av de nationella proven i SO och NO i årskurs 6 är en del av den skolpolitiska uppgörelsen mellan regeringen och Alliansen från februari i fjol. Där ingår bland annat också:

De nationella proven i årskurs 6 i ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk blir kvar.

Försöksverksamhet med betyg i årskurs 4, om intressen för det finns på skolan, men maximalt en fjärdedel av skolorna inom en huvudman får delta. Totalt i landet får 100 skolor delta och försöket utvärderas 2020.

Kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik införs i årskurs 1.

Fakta: Den skolpolitiska uppgörelsen

Slopandet av de nationella proven i SO och NO i årskurs 6 är en del av den skolpolitiska uppgörelsen mellan regeringen och Alliansen från februari i fjol. Där ingår bland annat också:

De nationella proven i årskurs 6 i ämnena matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk blir kvar.

Försöksverksamhet med betyg i årskurs 4, om intressen för det finns på skolan, men maximalt en fjärdedel av skolorna inom en huvudman får delta. Totalt i landet får 100 skolor delta och försöket utvärderas 2020.

Kunskapsmål i läsning och obligatoriska bedömningsstöd i svenska och matematik införs i årskurs 1.

– Då hävdar vi från Alliansen att det är inte vad vi har kommit överens om. Det signalerar inte att det finns en frivillighet för lärarna att använda sig av de här proven, säger Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas skolpolitiska talesperson.

Regeringen beslutade på torsdagen att förändra skolförordningen och därmed slopa de obligatoriska i proven i NO (ett av ämnena biologi, kemi eller fysik) och SO (samhällskunskap) i årskurs 6. Det blir nu upp till varje lärare att besluta om andra prov som finns att hämta i Skolverkets provbank ska läggas in i stället, men inga krav finns om att rapportera in resultaten.

"Felaktig semantik"

Förändringen ingår i den skolpolitiska uppgörelsen mellan regeringen och Alliansen från februari i fjol. Men Waltersson Grönvall och de övriga tre borgerliga skolpolitiska talespersonerna reagerar mot att regeringen använt formuleringar som att "avskaffa" de nationella proven när de i själva verket enligt dem blir frivilliga, och de menar att det inte är i enlighet med uppgörelsen.

– Det blir en felaktig semantik i det här sammanhanget, säger Waltersson Grönvall.

Hon tycker att proven ska kallas nationella även om de blir frivilliga och utan krav på att alla elever gör dem.

Utbildningsdepartementet ändrade också formuleringarna i sitt pressmeddelande om åtgärden efter Alliansens invändningar.

Står fast

Fridolin uppger att förändringen ska ge lärarna mer tid för eleverna. Och han säger att förändringen står fast.

– Nationella prov i den betydelsen att de är reglerade i en förordning och obligatoriska för alla att genomföra, det finns inte längre. Däremot kommer det att finnas prov som är nationellt framtagna tillgängliga för de lärare som vill använda det, säger han.

TT: Ni anser att ni följer uppgörelsen?

– Ja, och jag förstår att kritiken från de borgerliga har handlat om hur vi har uttryckt oss.