Branden vid ett asylboende i Munkedal i oktober berodde av allt att döma på ett elektriskt fel, konstaterar brandexperter och tekniker på Nationellt forensiskt centrum i en rapport.

– Branden startade troligen i ett elskåp, säger kriminalkommissarie Thord Haraldsson till P4 Väst.

Han säger också att det är uteslutet att branden har startat utifrån och det finns inget i utredningen som har pekat på att den skulle vara anlagd.

Den brandhärjade byggnaden var ett annex där 14 personer fanns. De togs om hand i boendets huvudbyggnad. Ingen skadades svårt men flera fick rök i sig.