En kraftig brand i Knivsta följt av ett åskoväder drabbade flygtrafiken till och från Arlanda. Trafiken försenades under ett par timmar på söndagseftermiddagen.

Problemen började med en kraftig ladugårdsbrand i Östuna i Knivsta kommun. Det fanns flera tryckbehållare på gården, och explosionsrisken tvingade Arlanda att leda om trafiken från en av sina banor, vars inflygningsväg går över brandområdet.

Därefter drog ett åskoväder över flygplatsen, vilket direkt fick verkningar. Flygplanen tankas nämligen inte så länge det är blixtnedslag i området. Köer av väntande plan uppstod med förseningar under ett par timmar som följd.

Sent på eftermiddagen hade räddningstjänsten hittat och kylt av alla tryckbehållare. Därmed kunde Arlanda åter använda alla banor.

Inga människor eller djur skadades i branden.