Fakta: Om dödsbränder

Årligen dör 110–120 personer i bränder i Sverige. Ungefär 1 000 blir allvarligt skadade.

Nästan 9 av 10 dödsbränder inträffar i bostäder. Den vanligaste kända orsaken är rökning, som står för nästan en tredjedel av dödsbränderna. Andra vanliga orsaker är att branden är anlagd eller att man har glömt stänga av spisen.

Vid en majoritet av dödsbränderna finns ingen fungerande brandvarnare. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder och i åldersgruppen 20–64 år har fler än hälften av de omkomna konsumerat alkohol före olyckan.

Källor: MSB, Brandskyddsföreningen

Fortfarande återstår det att se hur branden i Karlstad har startat.

– Av någon anledning har det börjat brinna. De som är i lägenheten har inte observerat det här, troligen på grund av att de sover, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

Röken är väldigt giftig

Han berättar vidare att när den här typen av lägenhetsbränder utvecklar sig så bildar de mycket rök och förbrukar mycket syre. Till slut äter branden så mycket syre att den går ner i intensitet, det brinner inte lika kraftigt.

– Samtidigt produceras det mycket rök och röken är väldigt giftig. De personer som är inne i lägenheten och inte märker branden, troligen på grund av att de sover, kommer då att bli medvetslösa på grund av den giftiga röken och till slut dö av förgiftning, säger Bergqvist.

"Någon vaknar till"

– Det kan också vara så, i samband med det här, att någon vaknar till, men är då redan så förgiftad att man kanske bara rör sig en väldigt kort bit och sedan klarar man inte mer.

I Sverige är det ungefär 35 000 brandincidenter i bostäder per år, berättar Anders Bergqvist.

– I de flesta fall upptäcker man det tidigt och släcker, då är det inga problem. Det viktiga är en tidig varning.

Viktigt med brandvarnare

Han trycker därför på hur viktigt det är med brandvarnare.

– Att man har flera fungerande brandvarnare hemma, att man vet hur man ska ta sig ut om det börjar brinna, och att man har brandsläckare och brandfilt hemma.