Fakta: EU och försvarsfrågorna

EU har en gemensam försvars- och säkerhetspolitik, som främst är inriktad på att kunna göra samordnade internationella krisinsatser. Bland annat ingår att kunna sätta in gemensamma snabbinsatsstyrkor, som dock ännu aldrig använts.

Tankar på en "EU-armé" har framförts genom åren, men inte fått tillräckligt stöd. "EU ska inte ha arméer, flygvapen och allt det där", deklarerade exempelvis Storbritanniens förre premiärminister David Cameron när ländernas stats- och regeringschefer senast höll en större försvarsdiskussion, i december 2013.

22 av EU:s nuvarande 28 medlemsländer är samtidigt medlemmar i försvarsalliansen Nato. Endast Sverige, Finland, Österrike, Irland, Malta och Cypern står tills vidare utanför.

Storbritannien har länge bromsat alla planer på att utveckla EU på försvarssidan, med hänvisning bland annat till att försvarsfrågorna sköts bäst inom Nato.

Men nu är landet på väg ut ur hela EU – och då blir situationen plötsligt annorlunda.

– Det är dags att gå vidare mot en europeisk försvarsunion, ett "försvars-Schengen". Det är vad amerikanerna råder oss att göra, sade Tysklands försvarsminister Ursula Von der Leyen i Vilnius i förra veckan, enligt Reuters.

– När vi har hot som omger oss så vet vi att inget land kan klara sig själv. Men som européer är vi starka – om vi kan förbättra våra förmågor, sade ministern.

Samlat högkvarter?

Von der Leyen och hennes franske kollega Jean-Yves Le Drian har därför skrivit ihop sex sidor med gemensamma förslag som skickades till EU:s utrikestjänst i helgen – i lagom tid för att kunna diskuteras vid det extrainsatta toppmöte som EU-ländernas stats- och regeringschefer håller i Bratislava på fredag.

I den tysk-franska texten, som snabbt läckt ut till en rad tidningar och nyhetsbyråer, föreslås bland annat att EU:s militära insatser framöver bör ledas från ett permanent gemensamt EU-militärhögkvarter. I övrigt talas om allt från transportsamarbete och bättre utbyte av satellitbilder till en gemensam officersutbildning.

Forskning och industri

Även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker väntas mana till ett ökat försvarssamarbete när han på onsdagen håller sitt årliga stora linjetal i EU-parlamentet om "läget i unionen".

Försvarssamarbetet är också en tung del i EU:s nya globala strategi som tagits fram under ledning av utrikeschefen Federica Mogherini. Där handlar det såväl om att bättre samordna EU-ländernas försvarsbudgetar som att satsa mer på forskning. Och att tillverka vapen.

"EU kommer systematiskt att uppmuntra försvarssamarbete och sträva till att skapa en stabil europeisk försvarsindustri, som är nödvändig för Europas självständighet att agera och ta beslut", heter det i den globala strategin.