Fakta: Vanligaste ämnena

Bris stödjande kontakter är sådana som Bris kuratorer bedömer att ett barn eller en vuxen hört av sig för att få stöd, hjälp och information.

Bris kuratorer nås via mejl chat eller telefon.

De tio vanligaste ämnena som togs upp 2015 var följande.

Psykisk ohälsa och dåligt mående 22 %

Vänner 20 procent

Skola 14 procent

Familjekonflikter 13 procent

Kärlek 12 procent

Familjen 8 procent

Myndighetskontakter 8 procent

Kropp och utseende 7 procent

Vuxna 5 procent

Mobbning 5 procent

Källa: Barnens rätt i samhället (Bris).

Samtalsämnet i topp för stödverksamheten rörde tillfällig nedstämdhet och oro, depression, självskadebeteende eller tappad livslust.

Generalsekreterare Magnus Jägerskog ser det som positivt att barn och unga vågar ta kontakt med en vuxen om svåra frågor, men är bekymrad över utvecklingen.

Växande problem

– När det gäller barn och unga som kontaktar Bris så har den här kategorin med psykisk ohälsa och dåligt mående varit stor under flera år. Om man tittar på olika studier från bland annat Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som granskar det här i ett längre perspektiv så ser vi en klar ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga. Den sammanlagda bilden är att det är ett allvarligt och utbrett problem, säger han.

Magnus Jägerskog säger att det är en stor och viktig fråga och att någonting behöver göras akut för att bryta den här trenden.

– Dels behövs det tidiga insatser för barn och unga som har det svårt, så att de kan fångas upp. Det kan röra sig om skolkuratorer, ungdomsmottagningar och det kan ju också handla om organisationer som Bris till exempel, säger han och hänvisar till larmet socialsekreterares tyngre arbetsbörda.

Höjd kompetens

– Det behövs politisk handlingskraft med ökade resurser så att det blir kompetenshöjningar inom det här området. Det tycker jag är två konkreta saker, säger han.

Det näst vanliga samtalsämnet var vänner följt av skolan och familjekonflikter.

– När det gäller de fyra kategorier som är i topp, så är det kontaktorsaker som varit höga hos Bris ett antal år. Egentligen vittnar det här om ämnen som ligger nära många barn och som upptar många barns vardag. Det är ingenting specifikt nytt för 2015, utan snarare återigen ser vi att det här är viktiga frågor, säger Magnus Jägerskog.