Fakta: Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW) är en internationell organisation baserad i USA.

HRW är tillsammans med Amnesty International den mest inflytelserika människorättsorganisationen.

Grundades 1978 som Helsinki Watch för att granska människorättssituationen i Sovjetunionen. Med tiden grundades fler regionala systerorganisationer. 1988 slogs de ihop till det globala Human Rights Watch.

Har genom åren bland annat bekämpat användning av barnsoldater och landminor, pressat på för internationella krigsbrottsdomstolar och agerat för flyktingars rättigheter.

Människorättsorganisationen HRW har besökt sju svenska kommuner och intervjuat 50 ensamkommande barn liksom myndighetspersoner nationellt och lokalt samt anlitade entreprenörer.

Flickor uppger att de placerats i boenden med få eller inga andra flickor och en del säger att de trakasserats av pojkar på boendet.

En 16-årig flicka uppger också att en människosmugglare våldtagit henne flera gånger i Turkiet, men trots att hon berättade för en svensk socialarbetare fick hon varken fysisk eller psykisk vård, eller stöd.

Redan pågår en debatt om att kvinnor och flickor trakasseras på asylboenden, och migrationsminister Morgan Johansson (S) har gett Migrationsverket i uppdrag att agera.

HRW finner också många andra brister. Den enorma ökningen av ensamkommande till Sverige – från cirka 7 000 barn 2014 till över 35 000 i fjol – har skapat långa väntetider för läkarundersökningar, vård, att få juridiska ombud, träffa personal från socialtjänsten samt asylbeslut.

Enligt HRW gör Sverige mycket gott, men behöver göra mer.