Var tredje kommun uppger att de inte kan ta emot flyktingar på ett bra sätt, enligt en undersökning i Dagens Samhälle.

Tidningen har frågat kommunstyrelsens ordförande i landets samtliga kommuner hur de ser på sin kommuns mottagande av flyktingar och invandrare i dag.

Knappt 70 procent anser att kommunen klarar en bra kvalitet när det gäller mottagande och integration, medan drygt 30 procent anser att de inte gör det.

Och enligt undersökningen finns det en oro för utvecklingen även bland dem som svarat att de klarar mottagandet bra.

"Gränsen är nådd" är en återkommande kommentar till enkätsvaren, rapporterar Dagens Samhälle.

När kommunerna i början av året tillfrågades svarade närmare 80 procent att de klarade en god kvalitet.