Lärarstödet till elever är inte tillräckligt bra vid ett flertal av landets yrkesgymnasier. Det visar en oanmäld granskning som Skolinspektionen gjort under våren. Vid de 47 gymnasieskolorna var lärarstödet begränsat under mer än en fjärdedel av den observerade undervisningen.

Granskningen visar på exempel där elever kunde komma och gå från lektioner utan motiverad orsak eller ägna sig åt annat än själva undervisningen utan att lärare reagerade.

Minst stöd fick elever på vård- och omsorgsprogrammet samt el- och energiprogrammet.