EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har utnämnt britten Julian King till säkerhetskommissionär. Nomineringen sker sedan företrädaren Jonathan Hill avgick i samband med att Storbritannien röstade för att lämna unionen i slutet av juni.

Julian King kommer bland annat att ha i uppgift att samordna EU-ländernas arbete mot terrorism, organiserad brottslighet och cyberbrott, enligt EU-kommissionen. Europaparlamentet måste godkänna utnämningen innan den börjar gälla.