Fakta: Kim Philby

Värvades redan när han studerade vid Cambridge under 1930-talet som spion av Sovjetunionen.

Han jobbade sig sedan uppåt inom Secret Intelligence Service (SIS), allmänt känd som MI6. Under tiden som spion arbetade han även som journalist, och bevakade bland annat det spanska inbördeskriget för tidningen The Times.

I mitten av 1940-talet blev han chef för SIS Sovjetavdelning. 1949–1951 arbetade Philby som förbindelseman mellan MI6 och amerikanska CIA vid ambassaden i Washington.

Efter spionmisstankar entledigades han 1951, men fick återträda i tjänst ett par år senare, efter beslut av premiärminister Harold Macmillan.

1963 flydde Philby till Sovjetunionen, där han avled 1988, vid 76 års ålder.

Källor: Nationalencyklopedin, BBC, Reuters

– Ni har antagligen hört historier om att Secret Intelligence Service (MI6) är en organisation med mytisk effektivitet, något riktigt, riktigt farligt, säger Philby under föreläsningen inför Stasiagenter 1981, som BBC hittat i Stasiarkivet i Berlin.

Därefter går han över till att beskriva hur enkelt det var att stjäla underrättelser:

– Varje kväll lämnade jag kontoret med en stor portfölj full av rapporter som jag själv skrivit, full av filer och dokument från arkivet. Jag brukade ge dem till min Sovjetkontakt på kvällen. Nästa morgon fick jag tillbaka filerna, efter att de fotograferats, och lade tillbaka på sina platser. Det gjorde jag regelbundet, år in och år ut.

Kim Philby har kallats 1900-talets mest framgångsrika spion. Under föreläsningen beskriver dubbelagenten, under muntra skratt, det smutsiga spelet om hur han lyckades få bort sin chef och själv ta över ansvaret för underrättelsetjänstens Sovjetavdelning.

Föreläsningen avslutas med ett enkelt råd till hans spionkollegor bakom järnridån, som han nu postumt har brutit:

– Förneka allt.