Priserna för att åka över Öresundsbron är betydligt lägre än vad som beräknades från början, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

– De ligger faktiskt 40–50 procent under det pris man kalkylerade med när beslutet att bygga bron togs, säger Kaj V Holm, ekonomichef och vice vd på Öresundsbrokonsortiet, till SVT.

Bland annat har konkurrensen från färjtrafiken mellan Helsingborg och Helsingör påverkat priset, men också rabatter för att locka nya resenärer.

Trots det är ekonomin god. De låga räntorna har inneburit att konsortiet har kunnat kompensera för inkomstbortfallet.