Fakta: Dödliga våldet har minskat

I december släppte Brottsförebyggande rådet (Brå) en rapport som visade att det dödliga våldet minskat med en tredjedel sedan början av 1990-talet.

1990–1994 dödades i snitt 107 personer per år. 2010–2014 låg snittet på 80 personer.

2014 dödades 87 personer enligt Brå, 82 enligt Rättsmedicinalverket. Att deras siffror skiljer sig åt beror på att de använder olika källor för att samla statistik. Brå använder uppgifter som kommer in till polisen, Rättsmedicinalverkets siffror kommer från dödsattester.

Förra året dödades 103 personer, en ökning med 26 procent jämfört med 2014.

Källa: Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Misshandel är starkt kopplat till alkohol och när dryckesmönstren ändras på sommaren förändras också brottsstatistiken. När det är soligt och varmt är det fler som vistas ute och fler som dricker alkohol.

Krogarnas uteserveringar går på högtryck och Systembolagets försäljning ökar under sommaren, vilket gör att fler alkoholpåverkade människor möts ute och då kan det uppstå situationer som leder till bråk.

Slumpmässig variation

– Exempelvis midsommar är en högtidshelg för misshandelsbrott, det är en topphelg, säger Johanna Olseryd.

Samtidigt som antalet misshandelsfall utomhus ökar blir vissa andra fall ovanligare.

– I och med att skolorna har uppehåll blir det färre misshandelsbrott mellan ungdomar.

Många tror – utifrån medierapporteringen – att antalet mord ökar på sommaren. Men det gör de inte. Visserligen kan det någon sommar vara fler mord än vanligt men det beror snarare på slumpmässig variation än på någon generell trend, enligt Johanna Olseryd.

Väderberoende brott

Något som däremot ökar under sommarmånaderna är antalet överfallsvåldtäkter.

– Det blir fler överfallsvåldtäkter om det är en fin sommar. Folk är ute och rör sig ute sent, då finns det fler tillfällen för den typen av brott. Det är lite väderberoende, säger Johanna Olseryd.

Samtidigt förekommer sexualbrott i många andra sammanhang som inte får lika stor uppmärksamhet.

– De undersökningar som vi har gjort med ungdomar om hur de utsätts för sexuella kränkningar visar att de ofta sker inom ramen för skolan.

Något som också hör sommaren till är att antalet trafikolyckor och drunkningar skjuter i höjden.