Enligt polisen har rättsläkare med hjälp av tandjämförelser slagit fast att skelettdelarna kan knytas till en man som anmäldes försvunnen under senhösten 1998. Han var bosatt i västra Skåne, drygt en timmes bilfärd från den plats där kroppen hittades. En mordutredning inleddes 1999 på grund av omständigheter som kom fram i fallet.

Polisens presstalesman Robert Loeffel vill dock inte berätta vad det var som gjorde att man redan då misstänkte mord. Han hänvisar till förundersökningssekretess och att polisen "inte kan avslöja viktiga saker i en mordutredning".

Lämnade barn?

Flera medier har rapporterat att 24-åringen, strax innan sitt försvinnande den 26 november 1998, lämnade sin treårige son till sin mamma. Han skulle uträtta ett ärende, och sedan dess har ingen sett honom.

Robert Loeffel säger att han inte känner till om uppgifterna är korrekta. Han säger också att han inte har kunskap om det finns eller har funnits någon misstänkt i fallet.

– Såvitt jag vet har det i alla fall inte varit någon frihetsberövad, säger han.

Oklara misstankar

På frågan om misstankar riktas mot någon viss person eller grupp av personer svarar Loeffel.

– Det vet jag inte, och vi skulle inte kommentera det även om vi visste det.

Det var den 22 augusti i år som skelettdelarna hittades i brunnen i samband med slamsugning. De var nedsänkta och förpackade, men polisen vill inte gå in på närmare detaljer.

Ganska snart gick det att slå fast att det rörde sig om rester av en människa, och att det troligen var en man.