– Det är beklagligt att verksamheterna inte har anpassat sig.

Axana Haggar, utredare på Socialstyrelsen till tidningen Kommunalarbetaren.

Fakta: Föreskriften och undersökningen

Enligt föreskriften ska arbetskläderna inom äldreboenden, hemtjänst och LSS-boenden bytas minst varje dag, bestå av byxor och kortärmad överdel alternativt kortärmad klänning, tåla tvätt i minst 60 grader och får bara bäras på jobbet.

I Kommunalarbetarens undersökning svarar 84 procent av fackförbundet Kommunals sektioner i tre fjärdedelar av landets 290 kommuner att de hemtjänstanställda i kommunen börjat använda arbetskläder, medan de inte har det i 16 procent av kommunerna.

Vad gäller LSS-boenden svarar 48 procent av sektionerna att arbetskläder inte används, 37 procent att de används medan 15 procent svara att de inte vet.

63 procent av sektionerna svarar ja på frågan om personalen kan sätta på sig rena arbetskläder varje dag, 26 procent svarar nej och 11 procent vet inte.

63 procent svarar att arbetsgivaren står för tvätten, 34 procent att de anställda gör det medan 3 procent inte vet.

83 procent av sektionerna svarar ja på frågan om omklädningsrum finns för personalen, 10 procent svarar nej och 7 procent vet inte.

96 procent uppger att arbetskläder används på äldreboenden i kommunen.

Källa: Kommunalarbetaren, Socialstyrelsen.

– Det är beklagligt att verksamheterna inte har anpassat sig, säger Axana Haggar, utredare på Socialstyrelsen till tidningen Kommunalarbetaren.

Socialstyrelsen uppdaterade sin hygienföreskrift vid årsskiftet. Men en undersökning från Kommunalarbetaren, med svar från fackförbundet Kommunals sektioner i tre fjärdedelar av landets 290 kommuner, visar att i 16 procent av kommunerna har de anställda i kommunal hemtjänst inte börjat använda arbetskläder.

Personalen får använda nästan vilka kläder de vill, bara de tål 60 graders tvätt och har korta ärmar. Men de måste byta kläder varje dag, för att de ska vara rena. Socialstyrelsens föreskrifter tvingar dock inte kommunerna att tillhandahålla kläder eller betala för dem.

I 48 procent av kommunerna blir svaret nej på frågan om arbetskläder används i LSS-boenden för funktionshindrade.

Många exempel finns också på kommuner där anställda bara fått en uppsättning kläder, där de bara får ett klädbidrag vartannat år eller där vikarier inte får arbetskläder. I en tredjedel av kommunerna ansvarar också de anställda själva för tvätt av kläderna.

Flera kommuner uppger att det tar tid att anpassa sig till de nya reglerna men att det är på gång.