En skolbuss har kanat av riksväg 63 i närheten av Norum nordost om Karlstad. Det finns tolv barn på bussen, men ingen skadades vid avkörningen, enligt Värmlandspolisen.

Bussen står i diket vid sidan av vägen och det finns viss risk för att den ska välta. Räddningspersonal är på väg till platsen.