Centerns budgetförslag

29 miljarder kronor i sänkta skatter på jobb och företag.

Reformer på 36 miljarder kronor.

Slopad arbetsgivaravgift för alla under två första åren i arbetslivet upp till 16 000 kronor per månad.

Slopad arbetsgivaravgift för unga under 18 år.

Ingen arbetsgivaravgift för den först anställde.

Utbyggt ROT från 30 till 50 procent.

Utbyggt RUT från 25 000 till 75 000 kronor.

12,5 miljarder per år till kommunerna i fyra år.

1,7 miljarder mer än regeringen till polisen över fyra år.

Avskattad avtrappning av jobbskatteavdraget.

Nej till regeringens fryspunkt för statsskatten.

Nej till regeringens byggsubventioner.

Besparingar inom arbetsmarknadspolitiken.

Grön skatteväxling på 8 miljarder kronor:

Kemikalieskatt.

Kemikalieskatt på kläder och skor.

Skatt på fossil gas.

Sopförbränningsskatt

Höjd fordonsskatt

Skatt på bärkassar

Höjt förmånsvärde på icke-miljöbilar

Snabbare avtrappning av a-kassan och lägre tak.

Återinförandet av bortre parentesen i sjukförsäkringen.

En karensdag efter 14 dagar.

Källa: Centerpartiet

– Sverige står inför ett vägval och behöver ett nytt ledarskap. Vi föreslår reformer för fler jobb, fler företag och ökad trygghet, säger Centerledaren Annie Lööf.

I partiets budgetmotion föreslås slopade arbetsgivaravgifter för alla under de två första åren i arbetslivet på den del av lönen som understiger 16 000 kronor. Förslaget, som kallas ingångsavdrag, kostar 11,4 miljarder kronor.

C vill ta bort arbetsgivaravgiften helt för alla under 18 år och kallar det förslaget för sommarjobbsavdrag. Andra C-förslag för att skapa fler jobb är till exempel att återställa ROT-avdraget och bygga ut RUT-avdraget. I motionen föreslås också en ny företagsreform, ingångsföretag, vilket innebär att de minsta företagen slipper flera skatter och avgifter.

Grön skatteväxling

När det gäller en annan av Centerns profilfrågor, klimat och miljö, föreslås en utbyggnad av partiets gröna skatteväxling, som tidigare omfattade 4,1 miljarder kronor och nu växer med ytterligare 4,3 miljarder. Det handlar bland annat om ökad miljöstyrning av fordonsskatt.

Till skillnad från KD och Liberalerna står C bakom regeringens förslag om höjda statsbidrag till kommunerna. Partiet plussar dessutom på satsningen så att kommunbidragen höjs med sammanlagt 50 miljarder till skillnad från regeringens 40 miljarder de kommande fyra åren.

– Vi presenterar vårt förslag och vi tycker som kommunerna att det ska vara generellt stöd, eftersom kommunerna står inför olika utmaningar, säger Annie Lööf.

Ny klimatmiljard

Satsningarna finansieras bland annat genom besparingar på arbetsmarknadspolitiken på åtta miljarder kronor, höjningar av olika miljöskatter på åtta miljarder kronor och avskaffande av regeringens bostadssubventioner. C vill liksom de andra borgerliga partierna återinföra den bortre gränsen i sjukförsäkringen, införa en andra karensdag efter 14 dagars sjukfrånvaro, samt spara på a-kassan.

Centern satsar också en miljard kronor mer än regeringen på klimatet genom 500 miljoner mer på järnvägsunderhåll och 500 miljoner till den gröna klimatfonden.

Annie Lööf betonar att C inte lånar pengar till sina satsningar utan har en budget i balans.

– Till skillnad från regeringen står C för en politik där plus och minus går ihop, säger hon.