Fakta: Charlotta Riberdahls uttalande

"Man kan fundera på, och nu är jag mycket provokativ och det är jag medveten om, men jag tycker ändå det är intressant som en aspekt, att när man har en så viktig naturresurs som skogen, som är så väldigt viktig för den biologiska mångfalden, det är ju många växter och djur som är beroende av skogen, vi är också beroende av den ur klimatsynpunkt, och vi är beroende av den för att rena vårt vatten. Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt?"

Uttalandet gjordes under ett seminarium, anordnat av Future Forests, i Almedalen.

Källa: ATL

– Hon har helt förbrukat sitt förtroende, säger LRF:s ordförande Helena Jonsson om utredaren till tidningen Land Lantbruk & Skogsland.

Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe säger i ett uttalande att det är "rimligt att Riberdahl entledigas från sitt uppdrag".

I Almedalen

Det var under ett seminarium i Almedalen som Riberdahl ifrågasatte privat skogsägande.

"Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt?", sade utredaren enligt flera medier efter att själv ha påpekat att hon är "mycket provokativ".

Lantbrukstidningen ATL har intervjuat en vd för ett skogsbolag som beskriver sig vara "närmast i chock" efter uttalandet. Enligt tidningen har dock Riberdahl efteråt klartgjort att hon inte planerar att avskaffa äganderätten.

Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) skriver i en statusuppdatering på sin Facebooksida att regeringen inte står bakom utredarens Riberdahls uttalande.

"Regeringen ifrågasätter inte den privata äganderätten. Därför kommer jag omgående att tillkalla mig utredaren", skriver han.

I sopkorgen

Kristina Yngwe anser dock att om Bucht verkligen värnar äganderätten bör han kasta hela utredningen i sopkorgen.

"Centerpartiet har hela tiden framfört kritik mot att utredningsdirektiven riskerar att ytterligare begränsa äganderätten och brukanderätten för privata skogsägare", säger Yngwe.