Centerns förslag

Ansvaret för boende flyttas från Migrationsverket till den asylsökande.

Undantag görs för barnfamiljer och äldre, vars boende kommunen får ansvar för.

Dagersättningen fördubblas till 142 kronor.

Personer som ska avvisas fråntas helt sin ersättning.

För att bosätta sig i "utanförskapsområde" krävs kommuns godkännande för att få dubbel dagersättning.

Barn över 15 år ska placeras i de asylboenden som kommunen tillhandahåller för barnfamiljer och äldre.

Grundregeln ska vara att asylsökande ska få arbeta. I dag krävs undantag från förbudet.

Obligatorisk grundutbildning för asylsökande i bland annat samhällsorientering och föräldraskap samt hälsoundersökning.

Källa: Centerpartiet

– Vi känner oss väldigt oroliga över det beslut som regeringen fattat om inre gränskontroller. Det kommer att skapa mycket stora svårigheter och det kommer framför allt inte att lösa de problem vi står inför, säger Centerns tillförordnade partiledare Anders W Jonsson.

Centern anser att det behövs stora förändringar av nuvarande mottagningssystem för att öka kapaciteten och spara resurser.

Partiet föreslår därför att ansvaret för att hitta bostad ska överföras från Migrationsverket till de asylsökande. Dagersättningen för asylsökande som i dag ligger på 71 kronor ska höjas till 142 kronor.

Mindre krav

Bara barnfamiljer och äldre ska få hjälp med asylboende och det ansvaret ska kommunerna ha. De personer som sitter på asylboenden ska prioriteras i kommunerna men med mindre krav på bostaden.

Personer som bosätter sig i ett "utanförskapsområde" måste ha kommunens godkännande för att kunna få fördubblad dagersättning. Alla personer med uppenbart ogrundade ansökningar eller som ska avvisas enligt Dublinförordningen ska helt fråntas sin ersättning.

Eget ansvar

För ensamkommande barn ska gälla att alla över 15 år ska placeras i asylboenden för utsatta grupper som kommunerna ska tillhandahålla. Barn under 15 år ska placeras i familjehem eller stödboende.

– Vi kommer att öka det egna ansvaret för boende. Det ska i grunden vara den asylsökandes ansvar, säger partiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson och hänvisar till att Migrationsverket säger att det inte klarar att ordna boende längre.

Centern vill att alla asylsökande ska ha rätt att arbeta från början. Det ska inte vara beroende av att man får undantag från nuvarande regler om att uppehållstillstånd krävs för att få arbeta.