Fakta: Några C-förslag

Höjt tak för rutavdrag till 75 000 kronor per person och år.

Utvidgat rutavdrag till bland annat tvättjänster, reparationer och läxhjälp.

Sänkt tak i a-kassan till 800 kronor per dag de första hundra dagarna, därefter nedtrappning.

En ny bredbandsmiljard för utbyggnad av bredband i glesbygd.

Avskaffa instegsjobb och särskilt anställningsstöd, bygg ut nystartsjobb i stället.

Skattebefrielse för biodrivmedel.

Höjt anställningsstöd för funktionshindrade.

Ny förenklad bolagsform för de minsta företagen, ingångsföretag, med förenklade skatteregler.

Källa: Centerpartiet

– Vi minskar statens utgifter, ökar tryggheten och skapar fler vägar in för de som nu är i utanförskap, säger Centerledaren Annie Lööf om partiets ekonomiska vårmotion.

Hon betonar vikten av att bygga ekonomiska skyddsvallar inför nästa lågkonjunktur och anklagar finansminister Magdalena Andersson (S) för att "tömma ladan så fort det går".

Mest på migration

C vill stärka budgeten med sex miljarder kronor nästa år. Av den besparingen görs cirka 3,8 miljarder kronor på migration och integration. Bland annat vill partiet att fler ensamkommande barn placeras på billigare stödboende, i stället för de betydligt dyrare HVB-hemmen.

Bland besparingar på övriga områden märks en reform av a-kassan. Partiet föreslår ett tak på 800 kronor och ett golv på 350 kronor de första 100 dagarna. Därefter trappas taket och golvet ned i tre steg för att efter 300 dagar ligga på 650 respektive 320 kronor.

Hopp om fler jobb

– Det sker en avtrappning, vilket innebär att människor stimuleras att hitta nya jobb att gå till, säger Centerns ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström.

Enligt en beräkning som C beställt av riksdagens utredningstjänst skulle partiets förslag få 11 000 fler människor i jobb.

Den rödgröna regeringen höjde förra året taket i a-kassan till högst 910 kronor per dag för de första hundra dagarna. Därefter sker en nedtrappning. Grundbeloppet är på 365 kronor.

För att öka tryggheten vill C satsa 2,4 miljarder kronor fram till 2020 för att bland annat utbilda 2 000 fler poliser, inrätta en beredskapspolis och höja områdespolisers lön.