– Flexibilitet är vad jag tror är bäst för Storbritannien – och bäst för EU också.

Storbritanniens premiärminister David Cameron om sina planer för en förändrad relation till EU. (TT)

Fakta: Storbritannien och EU

Efter att under 1960-talet två gånger ha fått nej från Frankrikes dåvarande president Charles de Gaulle blev Storbritannien medlem i det som nu heter EU från den 1 januari 1973.

Redan två år senare hölls en folkomröstning om fortsatt medlemskap, utlovad av Labour under valkampanjen 1974. Ja-sidan vann klart med 67 procent mot 32.

2013 utlovade premiärminister David Cameron ytterligare en folkomröstning om den sittande konservativa regeringen skulle sitta kvar efter valet 2015. Folkomröstningen har nu fastslagits till att äga rum senast den 31 december 2017.

I ännu ett linjetal lade Cameron på tisdagsförmiddagen fram sina planer för hur hans regering vill se EU-förhållandet förändras.

– Svaret på alla frågor är inte mer EU, utan ibland mindre. Flexibilitet är vad jag tror är bäst för Storbritannien – och bäst för EU också, talade premiärministern i London och kallade den folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap som väntar senast 2017 för det "kanske viktigaste beslutet som brittiska väljare kommer att ta under den här generationen".

Eurogarantier

Bland de förändringar som efterfrågas finns krav på garantier för att icke-euro-länder – som Storbritannien och Sverige – inte hamnar i skymundan.

Även migrationsfrågan är tung i de brittiska önskemålen.

– Vi måste kunna få handskas med allt det tryck som migrationen sätter på våra skolor och sjukhus, sade Cameron.

För att minska landets "dragningskraft" vill Storbritannien bland annat att medborgarna i eventuella nya EU-länder inte ska ges samma rätt till fri rörlighet förrän deras ekonomier är i nivå med övriga EU. Cameron vill dessutom att inflyttade EU-medborgare inte ska ges fullständiga välfärdsrättigheter förrän de varit i landet i fyra år och att barnbidrag inte ska få skickas till personer som bor i andra EU-länder.

"Problematiskt"

Storbritanniens ändringsförslag ska nu behandlas av övriga EU-länder, i första hand inför nästa ordinarie toppmöte i december.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel är optimistisk.

– Det finns några svåra frågor och några mindre svåra. Men om man har viljan att lösa det här så är jag är ganska övertygad om att det går att ordna, sade Merkel efter ett möte med Sydafrikas president på tisdagen, enligt Reuters.

EU-kommissionen konstaterar för sin del att vissa saker är genomförbara och några desto svårare.

– Och några saker är högst problematiska, då de berör de grundläggande friheterna i vår inre marknad. Direkt diskriminering av EU-medborgare faller klart inom den kategorin, sade huvudtalesmannen Margaritis Schinas i Bryssel.

– Men kommissionen ser premiärministerns brev som början, inte slutet på förhandlingarna, sade Schinas.