Regler kring tält, husvagn och husbil

Tält:

– Du får inte tälta i närheten av någons hus eller på privat område som exempelvis någons trädgård. Detta för att inte störa de som bor där.

– Du får inte heller tälta på åkermark där det bedrivs jordbruk. Genom att tälta där förstör du skörden vilket kommer göra ekonomisk skada på de som odlar.

– Alla kommuner har lokala ordningsföreskrifter. Kontakta kommunen för information om var du får tälta eller inte. Det brukar oftast gälla badstränder, kyrkogårdar och stadsparker.

– Hur länge du får tälta på en viss plats varierar. Tidsgränsen sägs vara ungefär ett dygn. Men det handlar om att anpassa det efter omständigheterna och inte störa eller förstöra.  

– Är ni en stor grupp är det bästa att fråga markägaren om lov innan ni slår upp tält. Markägaren går att hitta via lantmäteriet.

 

Husvagn och husbil:

– Samma regler gäller för husvagn och husbil som för tält.

– För husvagn och husbil gäller också terränglagstiftningen som innebär att du inte får köra i terräng.

– På rastplatser och parkeringsplatser i anslutning till allmän väg får man stå i högst 24 timmar under vardagar. Men under helger får du stå till nästkommande vardag. Det kan dock finnas andra lokala regler som i så fall anges på parkeringsskylten.

Källa: Naturvårdsverket

Får man tälta överallt? Svaret på den frågan är nej. Även om allemansrätten – att du har rätt att passera över annans mark samt att vistas där – gäller nästan överallt så finns det några undantag.

– Du får inte tälta i närheten av någons hus eller på privat område. Man måste hålla sig på avstånd så man inte stör dem som bor där, Per Nilsson handläggare och ansvarig för frågor kring allemansrätt på Naturvårdsverket.

Det är inte bara privat område du inte bör tälta på, utan även åkermark där det bedrivs jordbruk. Även hagar är något man bör undvika eftersom man kan störa djuren. Respektive kommun har också sina egna regler.

– I alla kommuner finns det lokala ordningsföreskrifter där det står var man får tälta och inte. Det brukar exempelvis vara stadsparker, kyrkogårdar och badstränder, säger Per Nilsson.

►LÄS MER:  8 rättigheter du har under din semester

Han tillägger också att om du ska ut i skogen, skärgården eller upp i fjällen brukar det räcka med att hålla sig borta från hus. Är man dock ett större sällskap som ska gå så är hans råd att man kollar med markägaren först. Alla reglerna kring tältning gäller också för husvagn och husbil. Dessutom gäller även terrängslagstiftningen.

– Med husvagn eller husbil får du inte köra i terräng, alltså inte på något som inte är en väg.

Det kan också vara bra att hålla extra långt avstånd från boende eftersom en husvagn eller husbil kan uppfattas mer störande än ett tält. Hur länge man får tälta eller ställa upp sin husvagn varierar.

– Din husvagn eller husbil får du ha på en parkeringsplats eller rastplats i 24 timmar. Tälta får man göra ett eller några enstaka dygn. Men ju längre man är där desto större risk är det att någon uppfattar det som störande, säger Per Nilsson.

Lättaste sättet för att få reda på vad som gäller dit du ska är att kolla upp det i god tid innan avfärd och kontakta kommunerna innan du åker.

►LÄS MER:  Relationsexperten: Så klarar du av en hel semester utan att skilja dig