Det finns flera exempel på stora framsteg inom cancerforskningen, och flera typer av cancer har betydligt lägre dödlighet i dag än tidigare tack vare dem.

– Utvecklingen bygger på en kombination av kontinuerliga små framsteg och lite ovanligare dramatiska framsteg, där en helt ny metod ger helt nya möjligheter, säger Klas Kärre, professor i immunologi.

Enligt honom är det kartläggningen av cancerceller, dess grundegenskaper, nya precisionsläkemedel och nya diagnostiska metoder som varit mest betydande. Exempel på cancerdiagnoser där andel botade patienter ökar är leukemi (en ökning från 20 till 80 procent), bröstcancer (en ökning från 50 till 90 procent) och tjocktarmscancer (en ökning från 40 till 60 procent).

Men det finns flera hinder kvar att överkomma för forskningen.

Forskningsframsteg

För leukemi har nya kombinationer av cellgifter, benmärgs- eller stamcellstransplantation, samt nya precisionsläkemedel bidragit till att mer än 80 procent av patienterna botas – mot färre än 20 procent för bara en generation sedan.

För testikelcancer har ett nytt cellgift bidragit till en liknande utveckling.

För bröstcancer har många olika framsteg i diagnostik och behandling sakta men säkert bidragit till att cirka 90 procent överlever, mot färre än 50 procent för en generation sedan.

För tjocktarmscancer har utvecklingen gått från färre än 40 procent botade till cirka 60 procent botade.

Kända faktorer som ökar risken för cancer har utökats från exempel som rökning, sol och alkohol till bristande fysisk aktivitet och övervikt.

Det senaste, dramatiska framsteget är immunterapi, där nya behandlingar som släpper loss immunförsvarets krafter och får det att attackera cancerceller har givit mycket goda resultat även vid avancerad sjukdom.

Källa: Klas Kärre, professor i molekylär immunologi vid Karolinska institutet

– En stor utmaning är att det finns så många olika sätt för en normal cell att omvandlas till en cancercell. Behandlingen kan behöva anpassas till exakt vilka förändringar cancercellen bär på. Det är mödosamt, men inte omöjligt, att ta reda på.

►LÄS MER: Jag hade fest för alla mina vänner – nu ska jag planera min begravning

►LÄS MER: Mirsad, 62, sökte vård 21 gånger innan han fick cancerdiagnos

►LÄS MER: Psykologen: Så kan du hantera ett cancersbesked

Cancer i siffror

5 procent av de som får bukspottskörtelcancer lever fem år efter sin diagnos. Det är den dödligaste typen av cancer.

98 procent av de som får testikelcancer lever tio år efter sin diagnos. Det är den cancerdiagnos med bäst prognos.

65 procent av de som får någon typ av cancer lever tio år efter sin diagnos. Det är den genomsnittliga överlevnadsgraden för alla cancersjukdomar.

1 500 kvinnor dör årligen av spridd bröstcancer i Sverige.

10 985 personer drabbades av prostatacancer 2014 vilket gör det till den vanligaste cancerformen i Sverige. Bröstcancer är näst vanligast med 9 730 fall samma år.

6208 personer fick en hudcancerdiagnos 2014. Det är den näst vanligaste typen av cancer för båda könen, och den som ökar mest.

200 olika typer av sjukdomar ryms under namnet samlingsnamnet cancer.

23 455 personer dog av cancer 2015.

Källa: Cancer i siffror 2013, Socialstyrelsen

Hit kan du skänka pengar till cancerforskningen

Hos Cancerfonden kan du bli både månadsgivare och skänka enskilda gåvor. Bankgiro 901-9514. Gå in på Cancerfonden.se eller ring 020 - 59 59 59.

Även hos Barncancerfonden kan du bli månadsgivare eller skänka engångsbelopp. Skänk pengar via Barncancerfonden.se eller ring 020 - 90 20 90