Fakta: Kroppen överreagerar

Sepsis (blodförgiftning) uppkommer när bakterier kommer ut i blodet. Kroppen försvarar sig då genom att starta en inflammation. I vissa fall blir detta svar för starkt, vilket kan resultera i en så kallad cytokinstorm med septisk chock och organsvikt som följd, ett livshotande tillstånd.

Blodförgiftning kommer ofta mycket snabbt, ibland på några timmar.

Personer med nedsatt immunförsvar, äldre eller redan sjuka, är extra utsatta. Inte sällan uppstår blodförgiftning i kölvattnet av en annan infektion, som influensa.

Vanliga symtom är: hög feber, frossa, andnöd, hjärtklappning, slöhet och förvirring, magont och diarréer samt hudutslag.

Källa: Vårdguiden 1177

En inflammation är kroppens svar på en infektion. Att kroppen reagerar är bra, men ibland blir svaret för starkt, vilket kan resultera i ett livshotande tillstånd.

Ett exempel är vid sepsis (blodförgiftning) då immunsystemets respons kan resultera i en septisk chock med organsvikt som följd, ett mycket farligt tillstånd som det inte finns mycket bot för i dag.

I Sverige dör mellan 4 000 och 8 000 personer av svår blodförgiftning varje år. Det vill säga betydligt fler än vad som dör av akut hjärtinfarkt eller bröstcancer. I USA är motsvarande siffra 250 000.

Cancermedel

Nu har forskare vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai i USA upptäckt att ett vanligt cancerläkemedel hjälper kroppen att kontrollera immunsvaret. Medlet blockerar enzymet topoisomeras 1, vilket förhindrar immunförsvaret att löpa amok. Åtminstone hos möss.

I ett av försöken injicerade forskarna möss med ett ämne som triggar igång en septisk chock. 90 procent av de behandlade mössen överlevde, medan samtliga obehandlade möss dog inom 40 timmar. När mössen infekterades med gula stafylokocker överlevde 70 procent, jämfört med elva procent bland dem som inte fick någon behandling.

Blodförgiftning drabbar ofta personer vars immunförsvar försvagats av en annan infektion, som influensa. Exempelvis tror forskarna att det var en av anledningarna till att spanska sjukan, som svepte över världen i början av förra seklet, var så dödlig.

Rädda liv

När sådana möss, med både influensa och blodförgiftning, behandlades överlevde 94 procent. I kontrollgruppen dog samtliga möss.

Forskarna tror nu att upptäckten, som presenteras i Science, kan rädda liv.

– Vi har en potentiell behandling för en dödlig sjukdom som dödar miljoner människor världen över, säger en av forskarna bakom studien, molekylärbiologen Ivan Marazzi, till tidskriften.

Andra forskare är också optimistiska, men vill se fler studier först. Bara för att en behandling fungerar på möss, betyder det inte att den fungerar på människor. Framför allt inte när det handlar om blodförgiftning.