Cannabis

Cannabis är det latinska namnet på den psykoaktiva drogen som i växtform är känt som marijuana och kådan som hasch, båda är narkotikaklassade. Plantan heter hampa.

Det aktiva ämnet, det som gör användaren hög är THC, Tetrahydrocannabinol, och det ämnet är narkotikaklassat.

I cannabis finns även ämnet cannabidiol, CBD, som inte ger ett rus.

Industrihampa, Cannabis sativa, är en växt med låg halt av THC.

I Sverige finns det ett godkänt cannabisbaserat läkemedel, Sativex, som inte innehåller växtdelar med både THC och CBD. Medlet är godkänt för att behandla kramper hos vuxna MS-patienter som inte blivit hjälpta av andra läkemedel.

CBD-olja som säljs på nätet uppges innehålla ingen ”eller väldigt lite” THC eftersom den framställs av industrihampa. Men även med låg halt av THC är CBD-olja narkotikaklassat.

Dessa produkter kontrolleras inte heller av Läkemedelsverket eftersom de inte är godkända som läkemedel.

För att få ett godkänt läkemedel måste en ansökan göras hos Läkemedelsverket som granskar de vetenskapliga studier som bolaget själv har gjort inför ansökan. 
Läkemedelsverket granskar och godkänner inte läkemedel på eget initiativ.

Källa: Läkemedelsverket och FASS

Studien

I studien ingick 120 patienter med den ovanliga epilepsidiagnosen, Dravets syndrom. Deltagarnas medelåldern var 10 år och de fick i genomsnitt 13 anfall/månad trots att de tar mediciner mot detta. 

Hälften av barnen fick Epidiolex, den andra halvan fick placebo. Hos barnen som fick läkemedlet minskade anfallen med 39 procent.

Åtta barn avbröt studien på grund av bieffekter såsom yrsel, diarré, minskad aptit, trötthet, feber, kräkningar och andningsproblem.

All information om studien har ännu inte publicerats.

Källa: GW Pharmaceuticals, New York Times. 

Cannabis är något många tar för att blir höga. Men det finns en ytterligare användning – att ta det som medicin. Men det är kontroversiellt. Nyligen dömdes en ryggmärgsskadad 37-årig man till dagsböter för att han odlade och tog cannabis för att lindra sina smärtor.

På Facebook finns flera grupper som diskuterar cannabisbaserade CBD-oljan, som har en låg andel THC (se faktaruta).

Epileptiker är en del av de grupper som självmedicinerar med CBD-olja. Muzaffer Özalp, klinisk utredare på Läkemedelsverket, avråder från att frångå läkares ordinationer och köpa cannabisprodukter för självmedicinering.  Många som använder CBD-olja köper det utomlands eller på nätet – men att föra in cannabis i Sverige är olagligt. 

LÄS MER: Alexandra, 24, tar cannabis mot sin epilepsi: Känner mig piggare 

– Man måste vara extremt försiktig med att beställa sådant från nätet över huvud taget, det finns ingen som helst kvalitetskontroll. Det kan bli livsfarligt, inget av detta är godkänt som läkemedel för eget bruk eller ordination. Utöver det kan det finnas tungmetaller, andra läkemedel eller giftiga substanser i dem.

– Det behövs mer forskning av bättre kvalitet i området, fortsätter Muzaffer. 

Det kan vara på gång. Londonbaserade läkemedelsbolaget GW Pharmaceuticals är slutfasen i en testperiod av sitt cannabisbaserade Epidiolex, för barnpatienter av en sällsynt form av epilepsi, Dravets syndrom. 

– När det inte finns ett godkänt läkemedel för en patientgrupp kan amerikanska läkemedelsverket FDA, Food and Drug Administration, lägga det på ”fast track” för ett godkännande, säger Amir Englund, cannabisforskare vid Kings College i London.

I stället för en handläggningstid på sex år kan ett läkemedel bli godkänt på ett halvår. Amir Englund har själv deltagit i en studie för GW där de undersökte effekten av cannabidiol som behandling för patienter med schizofreni.

– Det intressanta ur läkemedelsperspektiv är att det är lite klurigt att hålla på med cannabisläkemedel, det finns ett stigma, men det kanske ändras nu. Det är ett naturligt preparat och man kan inte ta patent på molekylen, så som i det här fallet fokuserar man på en snäv indikation och via den processen kan man få exklusivitet, säger Amir Englund.

LÄS MER: Forskare medicinsk cannabis duger inte som läkemedel 

När Läkemedelsverket provar ansökan tittar det på all forskning kring preparatet.

– Vi måste hålla oss till fakta. Det finns alltid två saker att ta hänsyn till och det är effekt och säkerhet. Om vi ska godkänna läkemedel gör vi en bedömning där vi värderar nytta och risker. Vi tittar på riskbalansen och om den är positiv då kan det godkännas. Men det måste vara ett företag som ansöker om det först, säger Muzaffer Özalp.

Att frångå läkares ordinationer och ta CBD-olja är inte helt oproblematiskt. Och teoretiskt sett kan det hända att föräldrar blir anmälda till socialtjänsten.

–  Om man som hälso- och sjukvårdspersonal tror att barnet kan komma till skada, måste de anmäla om de misstänker att barnet inte får den vård som behövs, säger Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen.  

Många föräldrar som ger CBD till sina barn köper det utomlands eller på nätet. Att föra in cannabis i Sverige är olagligt.