Fakta: Två olika orsaker

Stroke – eller slaganfall – kan antingen bero på en propp i hjärnans blodkärl (hjärninfarkt) eller en blödning. Oavsett blir resultatet syrebrist som skadar det område där blödningen/proppen sitter och som riskerar att skada de funktioner som styrs av denna del av hjärnan.

De flesta som drabbas är över 65 år, men även yngre kan få det. Rökning, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och förmaksflimmer är alla riskfaktorer.

Några vanliga symtom på stroke är plötsliga domningar, förlamning (oftast bara i ena kroppshalvan/ansiktet), synstörningar, svårt att gå, yrsel och balansproblem.

Källa: Vårdguiden 1177

Vid en stroke dör hjärnans nervceller i det skadade området. Följden blir en inflammation som drar till sig celler från immunförsvaret, något som hittills setts som något negativt.

Men nu visar forskning vid bland annat Lunds universitet att denna inflammation kan vara något positivt, som hjälper hjärnan att läka.

– Det är ett helt nytt synsätt som bryter med våra gamla föreställningar, säger professor Zaal Kokaia, en av forskarna bakom studien som presenteras i Journal of Neuroscience.

En av de celltyper som kommer till skadan i hjärnan är vita blodkroppar, som tillverkas i benmärgen. Efter några dagar utvecklas dessa celler till makrofager som rensar bort död vävnad. Men nu kan forskarna visa att dessa celler även utsöndrar ämnen som hjälper hjärnan att reparera skadan.

Förhoppningen nu är att förbättra denna självläkning genom att tillföra den aktuella cellvarianten eller stimulera benmärgens produktion av dem.

Det slutgiltiga målet är en behandling som – till skillnad från dagens behandlingar – kan sättas in under de första veckorna efter stroken och inte bara under dess akuta skede.