Fakta: Effektskatten

Effektskatten på kärnkraft infördes år 2000.

Den har höjts tre gånger, 2006, 2008 och 2015.

Den uppgår nu till cirka 8 öre per kilowattimme.

Effektskatten utgör cirka 30 procent av driftskostnaden för en reaktor.

Den ger och ger staten 4,5 miljarder i intäkter per år.

Källa: Energikommissionen, Promemoria om de befintliga förutsättningarna för svensk elproduktion.

– Vi måste ha en ansvarsfull avveckling, säger Lööf på en pressträff i riksdagen när hon ska förklara Centerns linje i de pågående samtalen mellan regeringen och oppositionen i energikommissionen.

Vattenfall, Eon och den tunga industrin lobbar hårt för att effektskatten på kärnkraft ska slopas. Annars måste fler reaktorer än hittills aviserat avvecklas redan 2020, har Vattenfall och Eon varnat.

Annie Lööf, som leder ett parti som vill ha bort kärnkraften, säger att hon inte vill att industrin och Sverige ska hamna i ett läge där återstående reaktorer försvinner snabbare än planerat. Hon är orolig för att risken finns.

– Effektskattens nivå är viktig men minst lika viktig är fastighetsskatten på vattenkraft, säger Lööf och gör klart att om den första ska sänkas måste också den andra ner.

I helheten måste också ingå en plan för hur det ska betalas.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) har lovat besked om effektskattens framtid senast i maj. Nästa träff i energikommissionen är i slutet av april. Annie Lööf säger att hon tror att möjligheterna att få till en bred överenskommelse är goda.