Fakta: Lönelyft för lärare

1,5 miljarder kronor avsätts nästa år, och därefter tre miljarder årligen till höjda lärarlöner.

Omkring 60 000 lärare berörs, och det handlar om en extra löneökning på i genomsnitt 3 000 kronor i månaden. Fördelningen avgörs lokalt.

Även vilka lärare som bedöms som särskilt skickliga" är en fråga som avgörs lokalt. Det är alltså arbetsgivarna som bestämmer hur många av deras lärare som uppfyller kriterierna och hur mycket de ska få i lön.

Införs från och med höstterminen 2016.

Under våren 2015 betalades det ut statsbidrag drygt 12 000 förstelärare och 138 lektorer. Från och med 2017 ska statsbidraget räcka till cirka 17 000 förstelärare, motsvarande cirka 1,5 miljarder.

Källa: Utbildningsdepartementet och Skolverket

Fakta: Lärarlöner i snitt

Lärares månadslöner i snitt och hur mycket de ökat de senaste åren.

00#0000000År200520122014Gymnasielärare25 40028 70031 900Grundskollärare23 10026 50029 200Förskollärare20 60024 70026 900Källa:SCB

Regeringen har länge aviserat ett nytt statligt lönebidrag till duktiga lärare, och har nu skickat ut alla detaljer på remiss.

Arbetsgivarna ska fördela tre miljarder kronor per år till förskollärare, lärare och fritidspedagoger i för-, grund- och gymnasieskola. De tre miljarderna räcker till 60 000 lärare om de alla får 3 000 kronor i månaden.

De lärare som kan komma ifråga ska ha "visat intresse för och god förmåga till att utveckla undervisningen". Arbetsgivarna måste också premiera de aktuella lärarna, och kan inte låta staten ensamt stå för ett lönepåslag.

Det nya bidraget ger fler skickliga lärare en chans att få mer på lönekonto. För dem som redan premierats blir det chans nummer två. Sedan tidigare får nämligen förstelärare och lektorer minst 5 000 respektive 10 000 kronor extra i månaden, och de kan även få del av lärarlönelyftet.

– Pengarna är tänkt att premiera ett skickligt lärararbete, och det exkluderar ingen – inte heller förstelärare. Det viktiga är att lärarlönelyftet berör betydligt fler individer, och ger signalen att det ska löna sig att utvecklas i yrket, kommenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.