Det konstaterar forskare vid San Diego State University i Kalifornien, USA, efter att ha analyserat antalet googlesökningar före respektive efter avslöjandet i november förra året.

Det visade sig att det bara i USA gjordes 2,75 miljoner fler sökningar med fraser som innehöll ordet hiv efter avslöjandet, jämfört med dagarna före. Av dessa ansågs 1,25 miljoner sökningar var direkt relevanta för folkhälsan, eftersom de innehöll ord som "kondomer", "symtom" eller "testning".

Forskarna, som presenterar sina resultat i tidskriften Jama Internal Medicine, skriver att fokus på hiv minskat stadigt de senaste åren. År 2004 handlade 67 av 1 000 amerikanska nyhetsartiklar om hiv. Motsvarande siffra år 2015 var tolv. I och med Charlie Sheens avslöjande ökade rapporteringen med 265 procent.