Olyckan inträffade i centrala Lund vid ett avspärrat område där sikten, enligt åtalet, var kraftigt begränsad. En ledning hade gått sönder och hett vatten forsade ut på gator och torg med kraftig dimma som följd.

Chauffören stod åtalad för vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Enligt åklagaren var han oaktsam genom att dels gasa alltför kraftigt, dels inte bromsa i sådan tid att påkörningen kunnat undvikas. Men Lunds tingsrätt resonerar annorlunda.

Oenig rätt

"Det kan inte uteslutas att bussens motor utan chaufförens agerande varvat upp på ett sätt som medförde att bussen rusade iväg", står det i ett pressmeddelande från domstolen som slår fast att det inte är bevisat att chauffören gasat.

Rätten är dock inte enig, två av nämndemännen anser att chauffören varit oaktsam.

– Min klient är väldigt glad. Han har hela tiden sagt att han inte gjort något fel i det här sammanhanget. Nu får vi en bekräftelse från tingsrätten på att han inte har varit oaktsam på ett sätt som ska ledas till straffansvar, säger försvarsadvokat Jan-Åke Fält till TT.

Bromsarna funkade

Chefsrådman Nils Petter Ekdahl skriver att bedömningen varit svår. Domstolen anser att det står klart att bussens bromsar fungerat och att chauffören inte bromsade i tid för att påkörningen skulle ha kunnat undvikas.

"Men det finns situationer som kan uppstå i trafiken utan förarens skuld och som är så svårbemästrade, att det inte är rimligt att hålla föraren ansvarig och döma honom för brott om han inte klarar av att bemästra dem. Detta har enligt min mening varit en sådan situation", säger Ekdahl i pressmeddelandet.