Elsäkerhetsverket beordrar företaget Ahlberg Dollarstore att återkalla en farlig discolampa med mycket allvarliga brister.

"Man kan lätt ta isär lampan utan verktyg och då komma åt spänningsfarliga delar vilket ger en hög risk för elchock", säger Martin Gustafsson på Elsäkerhetsverkets produktavdelning i ett pressmeddelande.

Lampan saknar CE-märkning och EG-försäkran. Ahlberg Dollarstore måste nu gå ut med varningsinformation. Konsumenter uppmanas att lämna tillbaka produkten till inköpsstället eller förstöra den.