En skolbuss i Virginia skjutsade elever till och från skolan tidigare i veckan med sprängämnen under motorhuven. De hade av misstag glömts kvar när underrättelsetjänsten CIA förra veckan tränade sina bombhundar. Det bekänner CIA i ett uttalande.

Bussen användes i måndags och tisdags för att transportera grundskole- och gymnasieelever, men de var aldrig i fara eftersom de explosiva ämnena var "otroligt stabila", försäkrar sheriffkontoret i Loudoun County i ett uttalande.

En del av materialet "tycks ha blivit flyttat... och fallit ned i motorutrymmet", heter det i uttalandet.

Tekniker som genomförde en rutinkontroll av bussen hittade sprängämnena i onsdags.

CIA säger sig ha vidtagit omedelbara åtgärder för att förbättra "inventarie- och kontrollprocedurerna" i träningsprogram och genomföra en "noggrann och oberoende" granskning av händelsen.