Så anmäler du brister i tandvården

Prata med din tandläkare Om du som patient upplever att du har fått fel behandling eller känner dig missnöjd på något sätt ska du i första hand vända dig direkt till din tandläkare eller verksamhetschefen på den tandvårdsmottagning där du har blivit behandlad.

Vänd dig till patientnämnden eller förtroendenämnden
Du som är patient i folktandvården har också möjlighet att vända dig till patientnämnden. En patientnämnd ska enligt lag finnas i varje landsting och region. Dit kan du vända dig med dina bekymmer eller klagomål angående tandvården. Information om patientnämnden hittar du på 
landstingets/regionens webbplats.

Du som är patient hos en privat tandläkare som är medlem i Privattandläkarnas branschorganisation kan vända dig till Privattandvårdsupplysningen som förmedlar kontakt med Privattandläkarnas förtroendenämnder. Läs mer på branschorganisationens webbplats.

Gör en anmälan till IVO
Om du som patient anser att du har fått fel diagnos, vård eller behandling i tandvården kan du anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Du behöver inte ange vem som anmäls eller vad som har orsakat skadan, utan det räcker med att du beskriver händelsen och när den inträffade. Därefter har IVO möjlighet att göra en utredning och se vad som kan göras för att händelsen inte ska upprepas. IVO har också möjlighet att utfärda olika typer av påföljder för en anmäld tandläkare, som till exempel att rikta kritik.
Läs mer om hur du gör och vart du skickar din anmälan på 
IVO:s hemsida. 

Källa: Sveriges Tandläkarförbund

Tandläkarkliniken City Dental etablerade sig 2005 och håller betydligt lägre priser än andra privata kliniker. Där kan man boka tid med kort varsel och de säger sig ge tandvård till lägsta pris. Men samtidigt har de väldigt många anmälningar i förhållande till deras storlek och antal anställda.

Redan 2007 skrev Metro om kliniken som då fått 14 anmälningar på ett år. Sedan dess har kliniken dragit på sig ytterligare 86 anmälningar till Inspektionen för vård om omsorg (IVO), vilket resulterat i tre verksamhetstillsyner.

– Jag känner inte till någon annan vårdgivare som har så många anmälningar i förhållande till antal anställda tandläkare. Men sen är det ju inte alltid som det blir fällande utslag, säger Eva Wastenson, enhetschef på IVO.

►LÄS MER: Erik, 33, fick tänderna förstörda på lågpriskliniken

Dåligt underlag, felriktad information och otillräckliga journaler, det är några av de brister som IVO har identifierat inom tandvården under förra året. Under 2015 utredde myndigheten 310 klagomål i tandvården och beslutade i 88 Lex Maria-anmälningar, händelser som vårdgivaren själv anmält.

Av samtliga klagomål slutade var tredje i kritik mot vårdgivaren. City Dental är en av dem som tidigare har kritiserats för sin bristande journalföring.

– De har många gånger dokumenterat delvis på engelska. Om man inte för protokoll ordentligt finns det risk att underlaget för att ställa rätt diagnoser och följa upp behandlingar brister. Det kan innebära en stor patientsäkerhetsrisk, säger Eva Wastenson.

Om man som patient råkat illa ut på en privat tandvårdsklinik, eller om man som läkare fått ett klagomål kan man få hjälp och stöd av branschorganisationen Privattandläkarna. De har en förtroendenämnd som hjälper till med medling. Ungefär 75 procent av Sveriges privattandläkare är medlemmar i organisationen, men City Dental finns inte med på listan.

– Vi har en egen patientnämnd och system för kvalitetsuppföljning där patienterna har rätt att klaga. Det kostar oss bara pengar och vi är noga med att hålla låga priser, säger Harald Ullman, pressansvarig på City Dental.

►LÄS MER: Här är de största tandvårdsföretagen – så många anmälningar har de

Vad händer med tandläkare hos er om de blir anmälda?

– De får sluta, om de gjort allvarliga fel, vi är tuffare där än många andra. I början när vi startade gjordes en del misstag, men de tandläkarna har slutat.

Finns det risk för att era låga priser går ut över kvalitén?

– Nej det finns ingen som helst risk. Att vi kan hålla lägre priser beror på stordrift: Vi har dubbla skift, långa öppettider och vi utnyttjar lokalerna bättre än många andra. Vi är helt enkelt effektiva.

Men Eva Wastenson på IVO har inte samma syn på tandvårdskostnader.

– Du får det du betalar för. Om en klinik tar väldigt lite betalt för en undersökning undersöker de kanske inte lika grundligt och tar färre röntgenbilder, säger hon.