Det här ska svenskarna göra med skatteåterbäringen

(Fler svarsalternativ möjliga)

Spara pengarna: 35 procent.

Resa: 17 procent.

Betala av lån: 11 procent.

Köpa något till mig själv: 9 procent.

Renovera: 6 procent.

Köpa något till någon annan: 4 procent.

Annat: 7 procent.

Jag får så lite tillbaka att det varken gör till eller från: 18 procent.

Vet ej: 8 procent.

Undersökningen

Undersökningen är genomförd av Yougov under perioden 13-18 maj 2015. Sammanlagt  har 1492 intervjuer genomförts via Yougovs panel med män och kvinnor 18-74 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,5% (procentenheter).

Från och med på måndag börjar skatteåterbäringen trilla in på svenskarnas bankkonton och senast den 12 juni ska den som får tillbaka på skatten ha fått sina pengar.

Det gäller för privatpersoner som deklarerat via någon av Skatteverkets e-tjänster senast den 4 maj. För att du ska kunna få dina pengar måste du också ha angett ditt kontonummer.

Och på uppdrag av Metro har Yougov genomfört en undersökning för att ta reda på vad svenskarna ska göra med pengarna de får tillbaka på skatten.

Av de som uppger att de kommer få tillbaka på skatten säger hela 35 procent att de ska spara pengarna. 17 procent planerar att resa för pengarna medan 11 procent säger att de ska betala av lån. 18 procent av de svarande menar att summan de får tillbaka är så liten att det varken gör till eller från.