Fakta: Ändring av testamenten

Föreskrifter i testamenten kan ändras eller upphävas i efterhand. Ändringar regleras av permutationslagen och prövas av Kammarkollegiet.

Testamenten kan ändras om det finns särskilda skäl eller om föreskrifterna inte längre kan följas, har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart strider mot utfärdarens avsikter.

Kammarkollegiet har beslutat att de delar av Dag Hammarskjölds testamente som rör hans gård Backåkra ska upphävas.

– Det är väldigt glädjande, säger Peter Nygårds, ordförande för Svenska turistföreningen (STF) som nu kan ge bort gården.

Hammarskjöld, som vid sin död 1961 var FN:s generalsekreterare, testamenterade gården till STF. I testamentet fanns hårda föreskrifter om hur den fick användas, vilket ledde till att föreningen gick back och de senaste åren har gården varit stängd och förfallit.

Gården utanför Ystad ska tas över av en nystartad stiftelse, med Svenska akademien och släkten Hammarskjöld som medgrundare. En hemlig mecenat och Wallenbergstiftelsen har lovat tolv miljoner kronor till renovering och drift.

Om allt går enligt planerna kan Backåkra, med ett museum över generalsekreteraren, öppna för allmänheten efter sommaren.

– I vår får vi dra igång den långsiktiga renoveringen så att Backåkra blir attraktivt. Sedan ska vi börja använda gården, inte bara ha den öppen för besök. Den ska fyllas med forskare, konferenser och seminarier som har att göra med Hammarskjölds intressen, fredsforskning och miljöfrågor, säger Peter Nygårds.