Det här är Palmegruppen

Hans Melander, 55, kriminalkommisarie och gruppchef. Förutom sin roll som chef för Palmegruppen arbetar han som  nationell samordnare för ID-kommissionen som identifierar svenskar som avlidit utomlands. Tidigare har han arbetat för bland annat Riksmordkommissionen och Krigsbrottskommissionen. 

Dag Andersson, 62, spaningschef. Tidigare chef för Riksmordkommissionen där han arbetade i 20 år. Han har stor erfarenhet av hur omfattande utredningar bör skötas avseende registrering och systematik. Hans uppgift i Palmegruppen är att plocka ut intressanta tips och att hålla förhör.

Lennart Gustafsson, 64, kriminalinspektör. Är den enda personen som arbetat med utredningen sedan mordet 1986. Enligt Polistidningen går han i pension till sommaren. 

– Jag tänker ofta på att det är mycket som gick snett i början, uppgifter och vittnesmål förvanskades och nu är vi inte många som minns detaljerna. Det är ingen hemlighet att jag inte köper Christer Pettersson som gärningsman, säger han till Polistidningen.

Karin Johansson, 58, kriminalinspektör. Är den som hanterar och sekretessbedömer de många önskemål från privatpersoner och journalister som vill få ut offentliga handlingar. Innan hon blev en del av Palmegruppen jobbade hon på enheten för internationellt polissamarbete. 

Allan Emretsson, 62, kriminalinspektör.  Har tidigare arbetat med bland annat grova vålds-, stöld- och narkotikabrott.  

Thomas Eriksson, 62, kriminalkommisarie. Han började arbeta för Palmegruppen för knappt ett år sedan och är senaste tillskottet i gruppen. Han har tidigare arbetat som utredare av grova narkotikabrott. 

Källa: Palmegruppen/Polistidningen

Klockan 23.21 den 28 februari 1986 sköts Olof Palme och vad som ibland kallas en av världens största mordutredning inleddes. Ingen har ännu dömts för mordet men många har tagit på sig skulden.

– 133 personer har erkänt mordet. Vissa faller bort direkt efter några kontrollfrågor andra går vidare till ett förhör, säger Dag Andersson.

► LÄS MER: Okända bilderna från Palmes liv

För att Palmegruppen ens ska ta erkännandet på allvar gäller det enligt Dag Andersson att personen åtminstone har koll på de mest grundläggande uppgifterna kring mordet. Men ett erkännande räcker inte för att bli dömd som Olof Palmes mördare.

– Förutom ett erkännande krävs det teknisk bevisning, säger Dag Andersson.

År 2010 skedde en lagändring som gör att mordet på Olof Palme och andra allvarliga brott inte har någon preskiptionstid. 

Palmegruppen består av sex personer. Fem av dem jobbar i stort sett heltid med utredningen medan den sjätte personen jobbar halvtid. Palmegruppens chef Hans Melander har dock förutom Palmeutredningen en del andra uppgifter.

Intresset för mordet är fortfarande enormt och en person jobbar enbart med att sekretesspröva och lämna ut delar av utredningen till allmänheten.

– En del får, en del får inte. Det sker nästan dagligen att folk vill komma och begära ut, säger Dag Andersson.

Fortfarande tre decennier efter Olof Palmes död trillar det dagligen in tips gällande mordet. Kommer det in nya uppgifter är det enligt Dag Andersson Palmegruppens uppgift att avgöra om det ska hållas nya förhör eller inte.

– Uppgifter som i dag väcker hetta är ny information som har att göra med uppslag som blivit ärenden för granskning, säger han.

► LÄS MER: Därför ger han en miljon till tips om mördaren

Men det menar han information som gäller delar av utredningen där gransknings kommissionen påpekat att det finns mer att göra. En dag kanske ett tips leder till mördaren.

– Jag har verkligen en förhoppning att vi skall klara upp mordet, säger Dag Andersson.

Palmegruppen håller inte möten varje dag utan endast då det kommer in tips som de behöver prata om. Dag Andersson har jobbat som spaningschef för Palmegruppen sedan 2013 men utredaren Lennart Gustafsson har varit med sedan start.

Så fort Palme-mordet nämns i media ökar antalet tips kring mordet.

– Många personer kommer in efter att de läst något i tidningen och har teorier om vad som kan ha hänt eller frågar om det de läst verkligen stämmer, säger Dag Andersson.