Svampen fusarium är en av de allvarligaste sjukdomarna som kan drabba stråsäd – veteskördar kan halveras och ett cancerframkallande gift kan produceras i sädeskornen. Men vanliga svenska daggmaskar kan utgöra en lösning på problemet, visar ny forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet som SR:s Vetenskapsradion tagit del av.

Forskaren Gabriella Jorge utförde experiment med behållare fyllda med jord och angripen vetehalm.

– Där maskar fanns hittade man inte fusarium i slutet på experimentet. Daggmaskarna måste ha ätit upp det, säger Jorges till Vetenskapsradion.

Tyvärr dör många daggmaskar av exempelvis plöjning, så för att utnyttja djurets fulla svampförstörarpotential behövs ett mer maskvänligt jordbruk.