Flera brittiska medier rapporterar att sydvästra London drabbats av översvämningar och vallokaler har tvingats att stänga. Väljare har uppmanats att rösta på andra platser och andra har försökt hitta nya lokaler. Mediebolaget BBC har tillfrågat valexperten John Curtice om vädret kan påverka utgången av valet, men svaret blev att det är föga sannolikt.