Frankrikes Sverigeambassadör Jacques Lapouge talade först. Därefter hölls en tyst minut som följdes av den franska nationalsången Marseljäsen.

Människorna som samlats sjöng med. En och annan höll om varandra.

Regeringen representerades av näringsminister Mikael Damberg (S) som i sitt tal förklarade att han var på plats för att även hedra offren för terrorattackerna i Beirut och Sharm el-Sheikh.

Bekämpa terrorism

Damberg sade att det är viktigt att använda den rådande situationen att stå upp för demokrati, öppenhet och frihet.

– Sen måste vi politiskt sett agera, i Sverige, Europa och i FN, för att bekämpa terrorismen och slå ned den. Det kommer bli en hårdhet i den politiken samtidigt som vi måste slå vakt om den demokratiska traditionen vi har, säger Damberg till TT.

TT: Hur ska terrorismen bekämpas på bästa sätt?

– För det första ska terrorismen bekämpas med militären och andra medel för att undergräva terrorismen. Det är en global kamp. Sen har vi ett arbete på hemmaplan där vi måste ha en beredskap för att möta de hot som finns i vårt land.

Radikalisering går fort

Regeringens samordnare mot extremism, Mona Sahlin, var också på plats och höll tal. Hon vill se hårda straff och lagar men även fokus på förebyggande arbete.

– Mitt uppdrag är att förebygga terrorism. Radikalisering går väldigt fort men den sker inte över en natt. Då är familjen bland de få som kan bryta radikaliseringen i tid, säger hon till TT.