Fakta: Flodpärlmusslan lever en mansålder

Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) har ett brunsvart till svart-blåsvart avlångt skal som blir 10–15 centimeter långt och 5–7,5 centimeter högt.

Den lever i kalkfattiga och klara, rinnande vatten med sand-, grus eller stenbottnar.

Musslan blir normalt 70-80 år, men kan bli riktigt gamla. Den äldsta funna i Sverige var 280 år.

Den är beroende av lax eller öring för sin fortplantning: Musslans glochidielarver lever som parasiter på fiskens gälar.

En flodpärlmusselhona kan under en fortplantningsperiod producera 3–5 miljoner larver, men endast en av etthundra miljoner (100 000 000) larver utvecklas till en färdig mussla.

Flodpärlmusslan är fridlyst. Den förekommer från Skåne till Lappland men har under 1900-talet försvunnit från hälften av sina tidigare kända förekomster.

Omkring en av 50 individer innehåller en pärla. Omfattande pärlfisket förr i tiden bidrog till artens tillbakagång. Numera är försurning och övergödning de största hoten.

Källa: Naturhistoriska riksmuseet och Nationalencyklopedin

I Hammarskogsån norr om Lindesberg lever de omkring 150 år gamla flodpärlmusslorna ett tynande liv. För om de ska kunna föröka sig behöver de få sällskap av öring. Musslans larver parkerar sig nämligen som parasiter på öringens gälar.

Problemet är bara att en den gamla branddammen i Guldsmedshyttan stått i vägen för öringen. Men i dag ska dammen väck. Allt för den tålmodiga, men hotade musslan.

– De flesta bestånd av flodpärlmussla i Norden är inte livskraftiga, de lyckas inte föröka sig. Gör vi inte något på de här ställena, som i princip är ålderdomshem för musslorna, riskerar bestånden att dö ut, förklarar Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare vid länsstyrelsen i Örebro län.

Förberetts länge

Dammen ifråga, belägen på bruksområdet, är inte så vid men sju meter hög.

– Det är den högsta damm som rivits av naturvårdsskäl i Sveriges historia, säger Daniel Bergdahl.

Dammrivningen har förberetts i fyra år och beräknas kosta totalt sex miljoner kronor. Förutom länsstyrelsen bidrar dammägaren Global Casting AB, Bergslagens kommunalteknik, Trafikverket, Naturskyddsföreningen och Havs- och vattenmyndigheten till finansieringen.

Vandringssugna

– Sedan ska en ny fåra byggas upp av natursten så att det blir en fors upp genom området. Trummor under ett par broar ska också bytas ut så att det blir en naturlig botten, förklarar Daniel Bergdahl.

Med allt detta gjort ska öringen äntligen kunna vandra upp till de väntande flodpärlmusslorna.

– En liten population har hängt kvar, så det finns fiskar som är sugna på att vandra upp i ån och hitta de riktigt fina lekplatserna, säger Daniel Bergdahl.