Id-stickprovskontrollerna vid danska gränsen mot Tyskland förlängs i ytterligare 20 dagar, har Danmarks regering beslutat. Kontrollerna infördes som ett direkt svar på svenska regeringens beslut om gränskontroller på Kastrup för resande från Danmark till Sverige från och med 4 januari.

Tjugo dagar är dock inte nog för Dansk Folkeparti, som vill se en permanent gränskontroll mellan Danmark och Tyskland samt möjlighet att avvisa asylsökande vid gränsen.