Den danska regeringen förlänger de skärpta gränskontrollerna mot Tyskland till den 2 juni, för att hindra "ett sällsynt högt antal flyktingar och migranter" att komma till Danmark.

– När asylsökande utan ordentliga id-handlingar inte kan resa till Sverige kvarstår en allvarlig risk att många flyktingar och migranter kan fastna i det här landet, säger Venstre-politikern och integrationsministern Inger Støjberg.

Gränskontrollerna infördes i början av januari, timmar efter att Sverige började med id-kontroller av resande från Danmark. Det är sjätte gången som de förlängs.