Det danska folketinget har nu efter snabbehandling antagit ett lagförslag om åtstramningar i migrationspolitiken som ger myndigheterna en rad vittgående befogenheter.

Hastverk är lastverk, anser jurister och människorättsorganisationer som är starkt kritiska till uppgörelsen mellan regeringen, de övriga borgerliga partierna och Socialdemokraterna.

Men Socialdemokraternas talesperson i migrationsfrågor Dan Jørgensen säger att det var nödvändigt att handla snabbt. Han tycker inte heller att det finns anledning till oro över att lagpaketet inte har föregåtts av en normal remissrunda där experter och myndigheter kunnat komma med synpunkter.

– Jag är skakad över det som pågår i folketinget dessa dygn. Jag är skakad över de metoder majoriteten använder, säger vänsterpartiet Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen.